Sistemul Informațional - Kompass

kompass

 

Ghidul

utilizării sistemului informațional - Kompass - Moldova

   Sistemul informaţional Kompass - Moldova include peste 10 mii de întreprinderi, instituţii şi organizaţii din republică şi poate fi utilizat de către studenţii, masteranzii UTM pentru căutarea locurilor stagiilor de practică sau a locurilor de muncă şi de către profesori pentru stabilirea relaţiilor de colaborare interesate.

   Sistemul este instalat în format electronic, la toate Catedrele de specialitate, Filialele bibliotecii UTM şi Centrul universitar – CEGHID.

   Modul de utilizare. Accesăm Litera roşie - K de pe ecran şi limba de utilizare: română, rusă sau engleză. Căutarea informaţiei poate fi simplă şi compusă.

   Căutarea simplă. Pentru a afla, spre exemplu, informaţia despre Societatea pe Acţiuni - Alimentarmaş completăm în partea stîngă de sus a ecranului poziţiile:

kompass search

şi accesînd Butonul roşu, pe ecran va apărea informaţia despre întreprindere, care poate fi scoasă şi la tipar, exportată etc, utilizîndu-se butoanele Help sau Ajutor ( Vezi ecranul: dreapta- sus). Pentru a afla despre toate întreprinderile care activează în acela-şi domeniu cum ar fi, spre exemplu, Tricotaje din bumbac, întroducem respectiv:

kompass s2
Accesăm Butonul roşu, iar în continuare - Tricotaje din bumbac şi obţinem informaţia - despre toate cele 10 companii din Moldova, care activează în acest domeniu. Prin clik-dublu stînga pe poziţia dorită se poate vedea informaţia amplă despre fiecare din aceste companii, iar Lista poate fi scoasă la tipar.

   Căutarea avansată, urmăreşte obţinerea informaţiei după mai multe criterii de căutare. În acest scop accesăm Butonul Căutare avansată în partea dreapta de sus a ecranului. În continuare operăm cu criteriile de căutare apărute în partea stîngă de sus a ecranului.

        · În cazul, în care dorim să obţinem, spre exemplu, informaţia despre întreprinderile din ramura Construcţiilor, marcăm poziţia 52 din Nomenclatorul afişat pe ecran şi accesăm Butonul roşu de căutare ( în partea de jos ) şi pe ecran apare Lista cu toate cele 1237 de întreprinderi din acest domeniu.

        · Dacă dorim sa vedem, care din acestea se află, spre exemplu, în Cahul, accesăm stînga-sus: Adresa - Localitatea - Butonul de căutare şi pe ecran apare Lista celor 11 întreprinderi din Cahul.

        · Dacă ne interesează numărul de angajaţi a acestora, accesăm stînga-sus: Informaţii generale - Număr angajaţi şi marcînd, spre exemplu, cifrele 21-50, prin Butonul de căutare obţinem Lista cu 4 întreprinderi. Pentru a vedea informaţia amplă despre fiecare din aceste întreprinderi se tastează dublu - stînga pe poziţia întreprinderii respective.

        · A se ţine cont că căutarea neîntreruptă în acela-şi domeniu de activitate, se face în baza ultimei informaţii obţinute pe ecran. O căutare în alt domeniu se face prin tastarea Butonului - Căutare nouă.

        · În cazul, în care Produsele şi serviciile nu pot fi găsite în Nomenclatorul afişat pe ecran, acestea pot fi înscrise în cîmpul rezervat în partea de sus a Nomenclatorului.

 

  Important: Alte posibilităţi de utilizare a Sistemului Kompass obtineţi prin tastarea butonului - Help

  Actuala variantă a Sistemului Kompass-Moldova reflectă situaţia Mediului socio-economic din republică la 30.12.2013. În acest context, a nu se atrage atenţie la informaţia, care poate apărea pe ecran „ Baza de date este învechită...", informaţie, care poartă un caracter comercial al Întreprinderii Kompass – Moldova privind extinderea ariei derealizare a producţiei sale.

  Notă. Reţeaua întreprinderilor poate fi utilizată şi în Sistemul – Varo, pe adresa: www.cariera.utm.md

 


 

Centrul Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră – CEGHID UTM

Campusul Universitar – Rîşcani, str. Studenţilor 9, Tel. 022 92 92 29, 022 92 92 15

 

Scroll Up