Rețeaua Companiilor în Sistemul  Kompass - Moldova

kompass

 

G h i d u l

utilizării Sistemului  informațional Kompass  Moldova - 2017

   Sistemul informaţional Kompass Moldova include peste 15 mii de întreprinderi,instituţii şi organizaţii din republică şi se recomandă a fi utilizat de către studenţi/masteranzi pentru căutarea locurilor stagiilor de practică sau a locurilor de muncă, precum şi de către Departamente/Catedre, profesori pentru stabilirea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile interesate.

   Sistemul este instalat la Centrul universitar – CEGHID şi expediat pentru instalare pe computatoare la  toate Departamentele/Catedrele  de profil şi Biblioteca Universităţii.

   Obţinerea informaţiei poate fi simplă şi avansată în limbile: română/ rusă/ engleză.

   Căutarea simplă. Pentru a afla, spre exemplu, informaţia despre Societatea pe Acţiuni -Introscop completăm în partea stângă de sus a ecranului poziţiile

   Ce căutăm         Tipul căutării                           Regiunea  
         
 
 

 

şi accesând - Search  va apărea informaţia despre întreprindere, care poate fi scoasă la tipar, exportată etc, utilizându-se butoanele operaţionale din partea de sus dreapta a ecranului computatorului. Pentru a obţine informaţie despre toate întreprinderile care activează în orecare domeniu  interesat, cum ar fi, spre exemplu, Tricotaje  introducem respectiv:

kompass s2

Accesăm  Search şi căutând respectiv în continuare obţinem  informaţia - despre toate companiile din Moldova, care activează la moment în acest domeniu. Prin clik-dublu stânga pe poziţia dorită se poate vedea informaţia amplă despre fiecare din companiile afişate pe ecran, iar Lista poate fi scoasă la tipar operând cu butoanele  indicate mai sus.

    Căutarea avansată, urmăreşte obţinerea informaţiei după mai multe criterii de căutare. În acest scop accesăm Butonul Căutare avansată în partea dreapta de sus  şi operăm cu criteriile de căutare apărute în partea stângă de sus a ecranului.

       În cazul, în care dorim să obţinem, spre exemplu, informaţia despre  toate întreprinderile din  ramura  Construcţiilor, marcăm poziţia 71 din Nomenclatorul afişat pe ecran şi accesând Butonul roşu de Căutare, pe ecran va apărea Lista întreprinderilor din acest domeniu.

       -  Dacă dorim sa vedem, care din acestea se află, spre exemplu, în Cahul, accesăm stânga-sus: 

          Adresa - Localitatea – Cahul - Butonul de căutare şi pe ecran apare Lista  întreprinderilor din  Cahul, care activează la moment în domeniul construcţiilor.

       - Selectarea  după numărul de angajaţi a acestora putem afla accesând stânga-sus: Informaţii generale- Număr angajaţi  şi marcând, spre exemplu, cifrele 21-50, prin Butonul de căutare obţinem Lista  întreprinderilor interesate.  Astfel se operează cu toate criteriile de căutare interesate. 

      -· A se ţine cont că căutarea neîntreruptă în acelaşi domeniu de activitate, se face în baza ultimei informaţii obţinute pe ecran. O căutare în alt domeniu se face prin tastarea Butonului - Căutare nouă ( vezi stânga- sus ).

   Important:  Actuala variantă  Kompass Moldova reflectă Reţeaua întreprinderilor potrivit situaţiei   la 13 noiembrie 2017. În acest context, nu atrageți atenţie la informaţia, care poate apărea  pe ecran „ Baza de date este învechită…”, informaţie, cu caracter comercial  al Companiei Kompass. Totodată, menționăm că Baza de date poate fi  reânoită  utilizându-se  o informaţie  metodologică suplimentară, care, după caz, o puteți obţine de la Centrul universitar – CEGHID. 

  

                                           ***********************

                                     Centrul Universitar de Informare

                                și Ghidare în Carieră – CEGHID UTM

                          Campusul Universitar – Râşcani,str. Studenţilor 9,

                                         Tel. 022 92 92 29, 022 92 92 15   

Scroll Up